Vào mọi ngày ttách nóng ran, ko gì tuyệt vời nhất hơn là được nhâm nhi đa số que kem