Chắc hẳn cụm tự này không thể lạ lẫm đối với bạn, đúng không? Vậy trước tiếng chúng ta dùng từ “cục xúc” hay “viên súc”?Hãy bỏ ra chút ít thời gian để Để ý đến và vấn đáp trước khi phát âm bài bên dưới nhé