Đáp án xác nhận toàn bộ các môn trắc nghiệm của Bộ Giáo dục đã làm được chào làng. Xem với yiermeicorp.comết lập ngay lập tức câu trả lời tất cả những môn yiermeicorp.com THPTQG 2019: Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinch, Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề dưới đây.

Đáp án đề yiermeicorp.com THPTQG 2019 - Tất cả các môn

Tải Đáp án tệp tin pdf những môn:

Môn Toán thù - Môn Lý - Môn Hóa - Môn Sinh - Môn Sử - Môn Địa - Môn GDCD

Tiếng Anh - Tiếng Nhật - Tiếng Đức - Tiếng Nga - Tiếng Trung - Tiếng Pháp

Đáp án Môn Toán:

*

Đáp án Môn Anh:

*

Đáp án Môn Lý:

*

Đáp án môn Hóa:

*

Đáp án môn Sinh:

*

Đáp án môn Sử: 

*

Đáp án môn Địa

*

Đáp án môn GDCD

*

Đáp án Tiếng Nhật

*

Đáp án Tiếng Trung

*

Đáp án tiếng Pháp

*

Đáp án giờ Nga

*

Đáp án tiếng Đức

*

Đáp án đề yiermeicorp.com THPT Quốc gia môn Toán của Sở GD tất cả các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1đôi mươi, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề yiermeicorp.com THPT Quốc gia môn Lý, Hóa, Sinh của Sở GD&ĐT toàn bộ những mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề yiermeicorp.com THPT Quốc gia môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT toàn bộ các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 4đôi mươi, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề yiermeicorp.com THPT Quốc gia môn Sử, Địa, GDCD của Bộ giáo dục và đào tạo tất cả những mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Bài viết liên quan