Bài tập đặt thắc mắc cho từ bỏ gạch chân vào tiếng Anh là dạng bài bác tập thông dụng thường xuyên xuất hiện thêm trong các bài bác bình chọn, đề thi môn giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

=>> Tải về bài bác tập trên đây


Nếu bắt đầu nghe qua, các bạn sẽ cho rằng đây là một chủ đề trong tiếng Anh không có gì rực rỡ. Nhưng thực tiễn lại khác, hầu như chúng ta sinh viên khi học hầu như băn khoăn rằng lần chần đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thế nào. Hi vọng, đây vẫn là tư liệu có lợi, góp chúng ta nắm rõ rất nhiều kỹ năng quan trọng và trau dồi kỹ năng và kiến thức công dụng nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho ngẫu nhiên kỳ thi như thế nào. Mời các bạn thuộc xem thêm.

I. Lưu ý khi làm bài

– Trước hết ta yêu cầu khẳng định được từ nhằm hỏi.

– Từ bị gạch men chân không lúc nào mở ra trong câu hỏi.

– Nếu vào câu:

+/ Dùng hễ từ bỏ thường xuyên thì ta yêu cầu mượn trợ đụng từ cùng đảo trợ cồn tự lên trước nhà ngữ cùng sau trường đoản cú để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ Nếu vào câu dùng “đụng từ tobe”, “hễ trường đoản cú kmáu thiếu” ta chỉ cần đảo “rượu cồn từ bỏ tobe”, “rượu cồn từ ktiết thiếu” lên trước công ty ngữ cùng sau từ bỏ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– Nếu vào câu tất cả tự bị gạch men chân sử dụng hầu hết từ sau thì khio chuyển lịch sự câu hỏi ta cần thay đổi khớp ứng nhỏng sau:

1. I, We => You

2. me, us => you

3. mine, ours => yours

4. my, our => your

5. some => any

*

II. Các từ bỏ nhằm hỏi hay chạm chán trong Tiếng Anh.

1. What: cái gì (Dùng nhằm hỏi đến dụng cụ, sự đồ vật, sự kiện…)

2. Which: chiếc cơ mà (Dùng để hỏi Lúc tất cả sự lựa chọn)

3. Where: nơi đâu (Dùng để hỏi đến địa chỉ, xứ sở …)

4. When: bao giờ (Hỏi mang đến thời gian, thời khắc …)

5. Who: ai, tín đồ nhưng (Hỏi mang đến người)

=> Whom: bạn mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vì you buy any books (for)?

=> Whose: của tín đồ mà lại (Hỏi cho tính trường đoản cú download, mua giải pháp, đại trường đoản cú sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại sao (Hỏi cho lí bởi vì, nguim nhân)

7. How: rứa như thế nào (Hỏi mang đến tính trường đoản cú, trạng tự, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi cho tuổi

9. How tall: hỏi đến chiều cao của người

10. How high: hỏi mang đến độ cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày

12. How thin: hỏi đến độ mỏng

13. How big: hỏi cho độ lớn

14. How wide: hỏi đến độ rộng

15. How broad: hỏi cho bề rộng

16. How deep: hỏi mang đến độ sâu

17. How fast: hỏi đến tốc độ

18. How far … from … to lớn …: hỏi mang đến độ xa

19. How long: hỏi mang lại độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour to lớn do my homework.

=> How long does it take you khổng lồ do your homework?

(Nó mang mất của khách hàng bao nhiêu thời hạn để triển khai bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang đến mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often vị you go to school?

How much: hỏi đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi mang lại số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi mang đến con số với danh từ bỏ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have sầu a pen here.

=> How many pens bởi vì you have here?

III. bài tập tự luyện

Đặt thắc mắc cho chỗ gạch men chân

1. I want to lớn see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They vày not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have sầu 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to a siêu thị tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going khổng lồ visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go khổng lồ Da Latto lớn relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes lớn the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete and Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I và my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen to lớn musicin my không lấy phí time.

……………………………………………………………….

đôi mươi. I often listen lớn musicin my không lấy phí time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go to lớn the shoe cửa hàng in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple và a churchin xứ sở của những nụ cười thân thiện Thái Lan.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderkhổng lồ get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the cửa hàng over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone thẻ.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho Chi Minc City.

……………………………………………………………….

32. The bank is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jachồng is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want khổng lồ return lớn America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels to lớn Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes khổng lồ the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Nam leaves trang chủ at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these letterskhổng lồ her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen to music in my miễn phí time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go to the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a khách sạn.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go to the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions và tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the buổi tiệc ngọt at 11.o’clochồng.

……………………………………………………………….

60. John goes lớn the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker khổng lồ California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Xem Phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký Tap 29, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký TậP 29

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go khổng lồ the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack và I get khổng lồ school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t vày his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go lớn the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. các bài tập luyện vận dụng

những bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the cửa hàng over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone thẻ khổng lồ phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue to lớn Ho Chi Minh City.

…………………………………………………….

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave sầu hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to the doctor because she was sichồng.

…………………………………………………….

17. Nam left home page at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to lớn her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we vì chưng. (We have magazines and newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen lớn musicin my không lấy phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go khổng lồ the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to lớn the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions & tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the các buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave sầu her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker khổng lồ California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the boss khủng last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banamãng cầu peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vì chưng his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to get to lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving kiểm tra two days ago.

………………………………………………

17.- He met Lindomain authority for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

đôi mươi.- I went lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealvà for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cát stuchồng in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave sầu the money to her brother.

………………………………………………

28.- We went khổng lồ school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to lớn the tiệc nhỏ.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vị anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave sầu some money to Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disteo because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word lớn complete the exchanges

1. A: _____ have sầu you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ vị you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto lớn, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went khổng lồ a các buổi tiệc nhỏ last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes to the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve sầu got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go lớn bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friover yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live sầu in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have sầu never been to lớn Thủ đô New York before

Reporter: Well, good luông xã then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friover live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books vị you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the buổi tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her to finish the composition?

6 – What bởi vì you need a phone car for?

7 – How far is it from Hue to Ho Chi Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give sầu her?

12 – What did they vì two weeks ago?

When did they return khổng lồ America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel khổng lồ Nha Trang?

16 – Why did she go khổng lồ the doctor?

17 – What time did Nam leave home yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

đôi mươi – When does she usually vì the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz sover these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – Do you have sầu magazines & newspapers?

25 – What vày you often bởi in your không tính phí time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan lượt thích playing?

30 – How often do you go khổng lồ the movies?

31 – When vày they go khổng lồ the beach?

32 – Where bởi they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give sầu her for her birthday?

7 – Where did the company skết thúc the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you to lớn get lớn school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he vì two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

trăng tròn – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she Hotline the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you vì chưng last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give sầu the money to?

28 – How did we go to school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite to the party?

31 – Did you go khổng lồ the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave sầu money to Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges