Tình cờ chạm mặt lại nhau Ngoài ra lâu lắm khôn xiết quen thuộc nhau Gặp lại nhau đôi mắt vương niềm nhức Gặp lại nhau dịp sắp tới xa nhau chừng Gặp lại nhau đầu xanh phai màu Khăn uống thờ cô gái đội ai Mà em team í ...ơ .. trên đầu Nửa tmùi hương mặt nọ thì thương Nửa sâu bên phía ớ khá nao Này người vợ ơi thấu chăng nỗi lòng Hỏi bạn fan về đâu Đường đi ấy thấy nỗi sông sâu Chờ nhau bạc áo trốn xa xăm Ngoẳnh quan sát nhau dịp em qua cầu Chờ nhau bạc áo trốn xa xôi Ngoảnh chú ý nhau cơ hội em qua cầu

Bạn đang xem: Gặp lại nhau tóc xanh phai màu


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Phim Chiến Tranh Mới Nhất, 403 Forbidden

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.