Thông thường, vào quá trình thao tác làm việc cùng với tài liệu ngày tháng làm việc vào Excel, chúng ta cần tính khoảng chừng thời gian giữa nhì thời gian. Bài viết này Học Excel Online đã share cho các bạn về vấn đề áp dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với một số ít kí thuật khác nhằm đạt được hiệu quả này. Trước hết là bảng tính Excel Online của họ sẽ đựng hầu hết những lên tiếng về bài viết từ bây giờ.

Bạn đang xem: Hàm tính số ngày trong tháng


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng đầu tiên hoặc ngày bắt đầu của một khoảng chừng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày ở đầu cuối hoặc ngày kết thúc khoảng tầm thời hạn.Unit: Là giá trị lên tiếng hy vọng trả về.

Dưới đó là gần như ví dụ cụ thể để bạn gọi hơn về hàm Dateif nhé!

Tính khoảng thời gian giữa nhị thời khắc vào Excel bởi hàm datedif

Để tính thời gian thân nhì thời điểm bên trên bọn họ áp dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

với cảm nhận kết quả là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút nhị thời khắc vào Excel cùng với hàm datedif

Để tính số phút giữa nhì thời khắc trên họ thực hiện cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

với cảm nhận kết quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính khoảng thời gian giây thân nhì thời điểm vào Excel

Để tính số giây giữa nhị thời điểm bên trên bọn họ thực hiện phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và cảm nhận kết quả là 154760085

Tính số thời gian thân nhị thời điểm trong Excel

Để tính thời gian thân hai thời điểm bên trên họ áp dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

cùng cảm nhận tác dụng là 4

Tính số mon giữa nhị thời khắc trong Excel

Để tính số tháng thân hai thời khắc trên họ thực hiện công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

cùng nhận được kết quả là 58

Tính số ngày thân nhị thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa nhì thời khắc trên họ sử dụng hàm datedif cùng với bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

với nhận được hiệu quả là 1791

Trước Khi chia sẻ một bí quyết tổng quát đến mọi trường thích hợp bạn có thể suy nghĩ đến, xin hãy chia sẻ nội dung bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khuyến khích lớn nhất nhằm website tiếp tục hầu hết bài viết rứa này

Tính thời hạn tổng thích hợp ra năm, mon, giờ đồng hồ, phút ít, giây thân 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" mon ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" tiếng, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhận ra tác dụng như mong muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 tiếng, 54 phút ít, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT nhằm định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, bọn họ hãy làm cho thân quen với 1 số quy ước định dạng của hàm này.

Xem thêm: Dự Báo Thời Tiết Nha Trang Ngày Mai, Thời Tiết Khánh Hòa


Cú pháp của hàm TEXT nlỗi sau:

=TEXT(, )
Tsi số trước tiên cụ thể rồi, họ ước ao format gì thì chúng ta vẫn bỏ vô kia. Tsay đắm số thứ 2 là họ ý muốn định hình ra làm sao, vào bài bác này, họ mong muốn định hình thời hạn. Vậy phải bọn họ sẽ xem thêm một số ít ví dụ sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính tiếng với phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính tiếng, phút cùng giây giữa 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn đọc hơn về hàm Dateif, bản thân vẫn cung ứng cho bạn thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày giữa 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu tới ngày chấm dứt, chúng ta tất cả 2 biện pháp có tác dụng như sau:

*

Cách 1: Dùng phxay trừ thẳng thân 2 mốc ngày: Ngày xong – Ngày bắt đầu

Kết trái giống như tại ô C2 trong hình bên trên.

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF theo đơn vị chức năng tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày ngừng, "d")

Ký hiệu “d” thay mặt đại diện cho Ngày (Day)

Ta thấy kết quả của cả hai phương pháp tính phần lớn đều bằng nhau.

Tính số tuần giữa nhì ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị chức năng tính là Tuần, tuy nhiên dựa vào đặc điểm: một tuần lễ luôn luôn gồm 7 ngày, do đó ta rất có thể làm cho nhỏng sau:

Lấy kết quả hàm DATEDIF theo ngày phân chia đến số 7

*

Công thức tại ô D2 đến chúng ta hiệu quả tính theo số tuần giữa hai ngày: Từ ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), bọn họ vẫn áp dụng hàm đào thải phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa nhị ngày

Để tính số mon, bọn họ sử dụng tmê man số “m” trong hàm DATEDIF nhỏng sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày chấm dứt, “m”)

Số tháng được xem trong hàm DATEDIF trên nguyên lý tròn ngày, đầy đủ ngày chứ đọng không đối chọi thuần chỉ xét chênh lệch số mon.

Tính số năm thân nhị ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tmê mẩn số “y” trong hàm DATEDIF nhỏng sau:

*

Tại ô F2 cần sử dụng cách làm xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày xong xuôi, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đầy đủ ngày.

Tính số tháng lẻ bên cạnh những năm tròn

Để tính số tháng lẻ bên cạnh thời gian, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số tháng – (Số năm * 12)

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF với tham số là “ym”

*

Trong ô E2, cách làm Datedif thực hiện là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 mon = 1 năm + 4 tháng lẻ

Hi vọng với công thức này, những chúng ta có thể vận dụng linh hoạt đến quá trình của bản thân.

Để có thể vận dụng giỏi Excel vào trong các bước, chúng ta không chỉ là nắm vững được các hàm bên cạnh đó đề xuất sử dụng tốt cả những quy định của Excel. Những hàm cải thiện góp áp dụng giỏi vào quá trình như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những chính sách thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…