Anh biết chiều nay em anh bi đát lắm Đã hứa dẫu vậy chẳng thấy nhẵn anh sang lúc nắng nóng cổng ngôi trường soi bước em khi chiều kéo lại từng nào ghi nhớ tmùi hương Khi mặt đường bay ngóng anh tung cánh sắt. Đây áo cất cánh blue color xanh nhỏng ái tình thắt lại khnạp năng lượng ấm chủ yếu em đan Khi gió quay cuồng sau cánh bay con tàu thét gầm mang lại tim chết giả ntạo phi đạo chạy dài anh chứa cánh bay lên. Ngả nghiêng cánh chyên ổn bé tàu đã tránh, rời khỏi tỉnh thành rồi mây giăng thật phải chăng mây đan lụa Trắng mây pha màu nắng và nóng. Vượt cao cường cao mây trời kết thành một vùng tuyết white nngay sát tuyết ơi xin nhuộm Trắng trong tim hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng và nóng chiều đi không gian tự dưng tối xóa nhòa vùng tuyết Trắng mông mênh Anh ước sao tình bản thân như tuyết trinh mặc dầu chúng mình không khí biện pháp phân chia cho dù tuyết trắng đang chìm ngập trong màn đêm.

Bạn đang xem: Lời bài hát tuyết trắng và đỗ quyên đỏ


Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bột Ngọc Trai Giá Bao Nhiêu Trên Thị Trường, Bột Và Hột Ngọc Trai Khánh Hòa Nguyên Chất 100%

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.