Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp, yiermeicorp.com sẽ tìm kiếm đều câu hỏi bao gồm sẵn cho chính mình. Nếu ko vừa lòng cùng với các câu trả lời bao gồm sẵn, các bạn hãy sản xuất câu hỏi bắt đầu.

Một đời người - một dòng sông...Mấy ai làm cho kẻ đứng trông bờ bến,"Muốn qua sông nên lụy đò"Đường đời muôn bước cậy nhờ vào người gửi ...Tháng năm dầu dãi nắng nóng mưa,Con đò trí thức thầy đưa bao bạn.Qua sông gửi lại nụ cườiTình yêu thương xin khuyến mãi bạn thầy kính thương.Con đò mộc - mái đầu sươngMãi theo ta mọi muôn phương vạn ngày,Khúc sông ấy vẫn còn đâyThầy gửi tiếp đông đảo đò đầy qua sông...

Của người sáng tác nào thất thoát ???Mình sẽ đề nghị gấp (help me)