*
Dưới đây là các bảng tổng hợp hạng mục những ngạch ốp công chức, viên chức những ngành tiên tiến nhất (cập nhật tháng 6/2021) góp tra cứu vớt ngạch men, mã số, số hiệu công chức, viên chức các ngành y tế, NNTT, giáo dục, lao động, văn uống thư tàng trữ, văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật...làm căn cứ để xây dựng bảng lương.

Bạn đang xem: Ngạch cán sự là gì

ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

1. Bảng 1: Ngạch chuyên viên thời thượng và các ngạch men công chức chăm ngành tương đương(Xếp lương công chức nhiều loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Chuyên viên cao cấp

01.001

Chuyên ngành hành bao gồm (vào cơ sở, tổ chức hành chính)

2

Thanh hao tra viên cao cấp

04.023

ngành Tkhô giòn tra

3

Kế toán thù viên cao cấp

06.029

Kế tân oán trên cơ quan, tổ chức triển khai gồm thực hiện kinh phí NSNN

4

Kiểm tra viên thời thượng thuế

06.036

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

08.049

ngành Hải Quan

6

Kiểm rà viên thời thượng ngân hàng

07.044

ngành Ngân hàng

7

Kiểm toán thù viên cao cấp

06.041

ngành Kiểm tân oán NN

8

Chấp hành viên cao cấp

03.299

ngành Thi hành án dân sự

9

Thẩm tra viên cao cấp

03.230

10

Kiểm soát viên thời thượng thị trường

21.187

Ngành Quản lý thị trường


2. Bảng 2: Ngạch men chuyên viên chính với các ngạch ốp công chức chuyên ngành tương đương(Xếp lương công chức loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Chuyên viên chính

01.002

Chuyên ngành hành chính (trong ban ngành, tổ chức hành chính)

2

Thanh tra viên chính

04.024

Tkhô nóng tra

3

Kế tân oán viên chính

06.030

Kế toán trên ban ngành, tổ chức triển khai có sử dụng kinh phí NSNN

4

Kiểm tra viên chủ yếu thuế

06.037

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên chính hải quan

08.050

ngành Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo vệ chính

19.220

ngành dự trữ quốc gia

7

Kiểm rà soát viên thiết yếu ngân hàng

07.045

ngành Ngân hàng

8

Kiểm tân oán viên chính

06.042

ngành Kiểm tân oán NN

9

Chấp hành viên trung cấp

03.300

ngành Thi hành án dân sự

10

Thđộ ẩm tra viên chính

03.231

11

Kiểm rà soát viên thiết yếu thị trường

21.188

Ngành Quản lý thị trường

12

Kiểm dịch viên chủ yếu động vật

09.315

Ngành Nông nghiệp

(Công chức A2.2)

13

Kiểm dịch viên chính thực vật

09.318

14

Kiểm rà soát viên thiết yếu đê điều

11.081

15

Kiểm lâm viên chính

10.225

Ngành Nông nghiệp

(Công chức A2.1)

16

Kiểm ngư viên chính

25.309

17

Thuyền viên kiểm ngư chính

25.312

18

Văn tlỗi viên chính

02.006

Ngành Vnạp năng lượng thư


3. Bảng 3: Ngạch men chuyên viên cùng các ngạch công chức chuyên ngành tương đương(Xếp lương công chức các loại A1)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Chuyên viên

01.003

Chuyên ổn ngành hành bao gồm (vào cơ sở, tổ chức hành chính)

2

Tkhô cứng tra viên

04.025

Chuyên ngành tkhô hanh tra

3

Kế toán thù viên

06.031

Kế toán tại phòng ban, tổ chức triển khai gồm sử dụng ngân sách đầu tư NSNN

4

Kiểm tra viên thuế

06.038

ngành Thuế

5

Kiểm tra viên hải quan

08.051

ngành Hải Quan

6

Kỹ thuật viên bảo quản

19.221

ngành dự trữ quốc gia

7

Kiểm kiểm tra viên ngân hàng

07.046

ngành Ngân hàng

8

Kiểm tân oán viên

06.043

ngành Kiểm toán thù NN

9

Chấp hành viên sơ cấp

03.301

ngành Thi hành án dân sự

10

Thđộ ẩm tra viên

03.232

11

Thư ký kết thi hành án

03.302

12

Kiểm kiểm tra viên thị trường

21.189

Ngành Quản lý thị trường

13

Kiểm dịch viên động vật

09.316

Ngành Nông nghiệp

14

Kiểm dịch viên thực vật

09.319

15

Kiểm kiểm tra viên đê điều

11.082

16

Kiểm lâm viên

10.226

17

Kiểm ngư viên

25.310

18

Thuyền viên kiểm ngư

25.313

19

Văn uống thỏng viên

02.007

Ngành văn uống thư


4. Bảng 4: Ngạch men cán sự với những ngạch ốp công chức chăm ngành tương đương(Xếp lương công chức loại A0)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Cán sự

01.004

Chulặng ngành hành thiết yếu (trong phòng ban, tổ chức triển khai hành chính)

2

Kế toán thù viên trung cấp

06.032

Kế toán tại cơ quan, tổ chức có thực hiện kinh phí đầu tư NSNN

3

Kiểm tra viên trung cung cấp thuế

06.039

ngành Thuế

4

Kiểm tra viên trung cấbuộc phải quan

08.052

ngành Hải Quan

5

Kiểm kiểm tra viên trung cấp cho thị trường

21.190

Ngành Quản lý thị trường

6

Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

19.222

ngành dự trữ quốc gia

7

Thủ kho bảo quản

19.223


5. Bảng 5: Ngạch nhân viên(Xếp lương công chức một số loại B)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Nhân viên (bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật với các trách nhiệm khác…)

01.005

thao tác trong phòng ban, tổ chức hành chính

2

Nhân viên thuế

06.040

ngành Thuế

3

Nhân viên hải quan

08.053

ngành Hải Quan

4

Thủ kho ngân hàng

07.048

ngành Ngân hàng

5

Thủ quỹ ngân hàng

06.034

6

Kiểm ngân

07.047

7

Thỏng kýtrungcấp thực hành án

03.303

ngành Thi hành án dân sự

8

Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

09.317

Ngành Nông nghiệp

9

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

09.320

10

Kiểm rà soát viên trung cung cấp đê điều

11.083

11

Kiểm lâm viên trung cấp

10.228

12

Kiểm ngư viên trung cấp

25.311

13

Thuyền viên kiểm ngư trungcấp

25.314

14

Vnạp năng lượng thỏng viên trung cấp

02.008

Ngành vnạp năng lượng thư

15

Thủ quỹ cơ quan, đối kháng vị

06.035

16

Bảo vệ, tuần tra canh gác

19.186


6. Bảng 6:Ngạch khác theo phương pháp của Chính phủ

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Nhân viên đảm bảo kho dự trữ (Công chức các loại C1)

19.224

ngành dự trữ quốc gia


Xem thêm: Giá Cà Phê Hạt Chưa Rang Đúng Chuẩn, Hoàng Thắng Coffee

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

1. Bảng 1: Ngạch men viên chức chuyên ngành tương tự với ngạch men chuyên viên thời thượng (Xếp lương viên chức các loại A3)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Giảng viên cao cấp (hạng I)

V.07.01.01

đào tạo và giảng dạy trong đại lý giáo dục đại học

2

Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I)

V.07.08.20

đào tạo trong trường CĐSP

3

Giảng viên giáo dục công việc và nghề nghiệp cao cấp (hạng I)

V.09.02.01

ngành giáo dục nghề nghiệp

4

Giáo viên giáo dục công việc và nghề nghiệp hạng I

V.09.02.05

5

Bác sĩ thời thượng (hạng I)

V.08.01.01

Ngành Y tế

6

Bác sĩ y học dự trữ cao cấp (hạng I)

V.08.02.04

7

Dược sĩ thời thượng (hạng I)

V.08.08.20

8

Y tế chỗ đông người cao cấp (hạng I)

V.08.04.08

9

Đạo diễn thẩm mỹ và nghệ thuật hạng I

V.10.03.08

Ngành nghệ thuật

10

Diễn viên hạng I

V.10.04.12

11

Huấn luyện viên thời thượng (Hạng I)

V.10.01.01

Ngành TDTT

12

Nghiên cứu giúp viên thời thượng (Hạng I)

V.05.01.01

Ngành KH&CN

13

Kỹ sư cao cấp (Hạng I)

V.05.02.05

14

Âm tkhô nóng viên hạng I

V11.09.23

Ngành Thông tin truyền thông

15

Phát tkhô nóng viên hạng I

V11.10.27

16

Kỹ thuật dựng phim hạng I

V11.11.31

17

Quay phlặng hạng I

V11.12.35

18

Biên tập viên hạng I

V.11.01.01

19

Phóng viên hạng I

V.11.02.04

20

Biên dịch viên hạng I

V.11.03.07

21

Đạo diễn truyền hình hạng I

V.11.04.10

22

Kiến trúc sư Hạng I

V.04.01.01

Ngành xây dựng

23

Thẩm kế viên hạng I

V.04.02.04

24

Họa sĩ hạng I

V.10.08.25

Ngành Mỹ thuật


2. Bảng 2: Ngạch men viên chức siêng ngành tương đương với ngạch nhân viên chính(Xếp lương viên chức một số loại A2)

TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chăm ngành

1

Giảng viên thiết yếu (hạng II)

V.07.01.02

huấn luyện và giảng dạy vào cửa hàng dạy dỗ đại học

2

Giáo viên dự bị đại học hạng I

V.07.07.17

Dự bị đại học

3

Giáo viên dự bị đại học hạng II

V.07.07.18

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng II)

V.07.08.21

huấn luyện và đào tạo trong trường CĐSP

5

Giảng viên giáo dục công việc và nghề nghiệp bao gồm (hạng II)

V.09.02.02

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II

V.09.02.06

7

Giáo viên trung học diện tích lớn (hạng I)

V.07.05.13

huấn luyện và giảng dạy vào ngôi trường THPT

8

Giáo viên trung học thêm (hạng II)

V.07.05.14

9

Giáo viên trung học cơ sở hạng I

V.07.04.30

giảng dạy trong THCS

10

Giáo viên trung học tập cơ sở hạng II

V.07.04.31

11

Giáo viên tiểu học hạng I

V.07.03.27

đào tạo và giảng dạy trong ngôi trường đái học

12

Giáo viên tiểu học tập hạng II

V.07.03.28

13

Giáo viên thiếu nhi hạng I

V.07.02.24

huấn luyện vào ngôi trường mầm non

14

Bác sĩ y học tập dự trữ chính (hạng II)

V.08.02.05

Ngành Y tế

15

Bác sĩ bao gồm (hạng II)

V.08.01.02

16

Dược sĩ chính

(hạng II)

V.08.08.21

17

Điều dưỡng hạng II

V.08.05.11

18

Hộ sinh hạng II

V.08.06.14

19

Kỹ thuật y hạng II

V.08.07.17

20

Y tế công cộng bao gồm (hạng II)

V.08.04.09

21

Kiểm định viên bao gồm chuyên môn an toàn lao rượu cồn (hạng II)

V.09.03.01

Ngành lao động

22

Công tác thôn hội viên chủ yếu (hạng II)

V.09.04.01

23

Đạo diễn nghệ thuật hạng II

V.10.03.09

Ngành nghệ thuật

24

Diễn viên hạng II

V.10.04.13

25

Di sản viên hạng II

V.10.05.16

Ngành Vnạp năng lượng hóa

26

Huấn luyện viên chủ yếu (hạng II)

V.10.01.02

Ngành TDTT

27

Nghiên cứu vớt viên chính

(Hạng II)

V.05.01.02

Ngành KH&CN

28

Kỹ sư chủ yếu (Hạng II)

V.05.02.06

29

Âm tkhô giòn viên hạng II

V11.09.24

Ngành tin tức truyền thông

30

Phát thanh hao viên hạng II

V11.10.28

31

Kỹ thuật dựng phlặng hạng II

V11.11.32

32

Quay phyên ổn hạng II

V11.12.36

33

Biên tập viên hạng II

V.11.01.02

34

Pđợi viên hạng II

V.11.02.05

35

Biên dịch viên hạng II

V.11.03.08

36

Đạo diễn truyền hình hạng II

V.11.04.11

37

Kiến trúc sư Hạng II

V.04.01.02

Ngành xây dựng

38

Thẩm kế viên hạng II

V.04.02.05

39

Họa sĩ hạng II

V.10.08.26

Ngành Mỹ thuật

40

Chẩn đân oán viên dịch động vật hạng II

V.03.04.10

Ngành chăn nuôi&Thụ y

41

Kiểm tra viên vệ sinh thụ y hạng II

V.03.05.13

42

Kiểm nghiệm viên thuốc trúc y hạng II

V.03.06.16

43

Kiểm nghiệm viên chnạp năng lượng nuôi hạng II

V.03.07.19

44

Bảo vệ viên bảo đảm thực đồ dùng hạng II

V.03.01.01

Ngành trồng trọt&BVTV

45

Giám định viên thuốc bảo đảm thực thứ hạng II

V.03.02.04

46

Kiểm nghiệm viên cây cối hạng II

V.03.03.07

47

Dự báo viên khí tượng tbỏ văn hạng II

V.06.03.07

Ngành đoán trước khí tượng tbỏ văn

48

Pmùi hương pháp viên hạng II

V.10.06.19

Ngành Văn hóa cơ sở

49

Hướng dẫn viên văn hóa truyền thống hạng II

V.10.07.22

50

Lưu trữ viên thiết yếu (hạng II)

V.01.02.01

Ngành lưu giữ trữ

51

Văn thư chính

02.006

Ngành vnạp năng lượng thư

52

Thỏng viện viên hạng II

V.10.02.05

Ngành thỏng viện

53

Quan trắc viên tài nguim môi trường thiên nhiên hạng II

V.06.05.13

Ngành quan liêu trắc tài nguim môi trường


TT

Ngạch

Mã số

Mô tả chuyên ngành

1

Giảng viên (hạng III)

V.07.01.03

đào tạo và giảng dạy vào các đại lý dạy dỗ đại học

2

Trợ giảng (Hạng III)

V.07.01.23

3

Giáo viên dự bị ĐH hạng II

V.07.07.19

Dự bị đại học

4

Giảng viên cao đẳng sư phạm thời thượng (hạng III)

V.07.08.22

đào tạo vào ngôi trường CĐSP

5

Giảng viên dạy dỗ nghề nghiệp kim chỉ nan (hạng III)

V.09.02.03

ngành giáo dục nghề nghiệp

6

Giáo viên giáo dục công việc và nghề nghiệp triết lý hạng III

V.09.02.07

7

Giáo viên trung học rộng lớn hạng III

V.07.05.15

giảng dạy trong ngôi trường THPT

8

Giáo viên trung học cửa hàng hạng III

V.07.04.32

đào tạo và giảng dạy trong ngôi trường THCS

9

Giáo viên đái học tập hạng III

V.07.03.29

đào tạo và giảng dạy trong trường đái học

10

Giáo viên mầm non hạng II

07.02.25

huấn luyện và đào tạo vào ngôi trường mầm non

11

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

Ngành Y tế

12

Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)

V.08.02.06

13

Dược sĩ (hạng III)

V.08.08.22

14

Điều chăm sóc hạng III

V.08.05.12

15

Hộ sinch hạng III

V.08.06.15

16

Kỹ thuật y hạng III

V.08.07.18

17

Y tế nơi công cộng (hạng III)

V.08.04.10

18

Kiểm định viên kỹ thuật an ninh lao rượu cồn (hạng III)

V.09.03.02

Ngành lao động

19

Công tác xã hội viên (hạng III)

V.09.04.02

20

Đạo diễn nghệ thuật và thẩm mỹ hạng III

V.10.03.10

Ngành nghệ thuật

21

Diễn viên hạng III

V.10.04.14

22

Di sản viên hạng III

V.10.05.17

Ngành Vnạp năng lượng hóa

23

Huấn luyện viên (hạng III)

V.10.01.03

Ngành TDTT

24

Nghiên cứu vãn viên

(Hạng III)

V.05.01.03

Ngành KH&CN

25

Kỹ sư (Hạng III)

V.05.02.07

26

Âm tkhô nóng viên hạng III

V11.09.25

Ngành tin tức truyền thông

27

Phát tkhô giòn viên hạng III

V11.10.29

28

Kỹ thuật dựng phyên ổn hạng III

V11.11.33

29

Quay phyên ổn hạng III

V11.12.37

30

Biên tập viên hạng III

V.11.01.03

31

Phóng viên hạng III

V.11.02.06

32

Biên dịch viên hạng III

V.11.03.09

33

Đạo diễn truyền họa hạng III

V.11.04.12

34

Kiến trúc sư Hạng III

V.04.01.03

Ngành xây dựng

35

Thđộ ẩm kế viên hạng III

V.04.02.06

36

Họa sĩ hạng III

V.10.08.27

Ngành Mỹ thuật

37

Chẩn đoán viên bệnh động vật hoang dã hạng III

V.03.04.11

Ngành chnạp năng lượng nuôi&Trúc y

38

Kiểm tra viên dọn dẹp trúc y hạng III

V.03.05.14

39

Kiểm nghiệm viên dung dịch trúc y hạng III

V.03.06.15

40

Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III

V.03.07.20

41

Bảo vệ viên bảo đảm thực vật hạng III

V.03.01.02

Ngành tLong trọt&BVTV

42

Giám định viên dung dịch bảo đảm an toàn thực thứ hạng III

V.03.02.05

43

Kiểm nghiệm viên cây cối hạng III

V.03.03.08

44

Dự báo viên khí tượng thủy vnạp năng lượng hạng III

V.06.03.08

Ngành đoán trước khí tượng tbỏ văn

45

Pmùi hương pháp viên hạng III

V.10.06.20

Ngành Văn uống hóa cơ sở

46

Hướng dẫn viên văn hóa truyền thống hạng III

V.10.07.23

47

Lưu trữ viên (hạng II)

V.01.02.02

Ngành lưu giữ trữ

48

Văn uống thư

02.007

Ngành văn uống thư

49

Thư viện viên hạng III

V.10.02.06

Ngành tlỗi viện

50

Quan trắc viên tài nguyên môi trường xung quanh hạng III

V.06.05.14

Ngành Quan trắc tài nguim môi trường


TT

Ngạch

Mã số

Mô tả siêng ngành

1

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III)

V.09.02.04

ngành giáo dục nghề nghiệp

2

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp và công việc thực hành hạng III

V.09.02.08

giảng dạy trong trường mầm non

3

Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III

07.02.26


TT

Ngạch

Mã số

1

Giáo viên dạy dỗ công việc và nghề nghiệp hạng IV

V.09.02.09

ngành dạy dỗ nghề nghiệp

2

Nhân viên cung cấp giáo dục người khuyết tật (hạng IV)

V.07.06.16

Ngành giáo dục

3

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

Ngành y tế

4

Dược hạng IV

V.08.08.23

5

Điều dưỡng hạng IV

V.08.05.13

6

Hộ sinh hạng IV

V.08.06.16

7

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

8

Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao hễ (hạng IV)

V.09.03.03

Ngành lao động

9

Nhân viên công tác làm việc xã hội (hạng IV)

V.09.04.03

10

Đạo diễn nghệ thuật hạng IV

V.10.03.11

Ngành nghệ thuật

11

Diễn viên hạng IV

V.10.04.15

12

Di sản viên hạng IV

V.10.05.18

Ngành Văn uống hóa

13

Hướng dẫn viên (hạng IV)

V.10.01.04

Ngành TDTT

14

Trợ lý phân tích (hạng IV)

V.05.01.04

Ngành KH&CN

15

Kỹ thuật viên (hạng IV)

V.05.02.08

16

Âm thanh viên hạng IV

V11.09.26

Ngành Thông tin truyền thông

17

Phát tkhô cứng viên hạng IV

V11.10.30

18

Kỹ thuật dựng phim hạng IV

V11.11.34

19

Quay phyên ổn hạng IV

V11.12.38

20

Thđộ ẩm kế viên hạng IV

V.04.02.07

Ngành xây dựng

21

Họa sĩ hạng IV

V.10.08.28

Ngành Mỹ thuật

22

Chẩn đoán viên bệnh động vật hoang dã hạng IV

V.03.04.12

Ngành chăn nuôi&Thụ y

23

Kiểm tra viên dọn dẹp thụ y hạng IV

V.03.05.15

24

Kiểm nghiệm viên dung dịch thú y hạng IV

V.03.06.16

25

Kiểm nghiệm viên chăn uống nuôi hạng IV

V.03.07.21

26

Kỹ thuật viên bảo đảm thực đồ dùng hạng IV

V.03.01.03

Ngành tLong trọt&BVTV

27

Kỹ thuật viên giám định dung dịch đảm bảo thực trang bị hạng IV

V.03.02.06

28

Kỹ thuật viên kiểm định cây cỏ hạng IV

V.03.03.09

29

Dự báo viên khí tượng thủy vnạp năng lượng hạng IV

V.06.03.09

Ngành đoán trước khí tượng tdiệt văn

30

Pmùi hương pháp viên hạng IV

V.10.06.21

Ngành Văn hóa cơ sở

31

Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV

V.10.07.24

32

Lưu trữ viên trung cung cấp (hạng IV)

V.01.02.03

Ngành giữ trữ

33

Vnạp năng lượng tlỗi trung cấp

02.008

Ngành văn thư

34

Thư viện viên hạng IV

V.10.02.07

Ngành tlỗi viện

35

Quan trắc viên tài ngulặng môi trường hạng III

V.06.05.14

Ngành Quan trắc tài nguyên ổn môi trường

36

Y công

16.129

Ngành y tế

37

Hộ lý

16.130

38

Nhân viên đơn vị xác

16.131

39

Dược tá

16.136


Quy định về ngạch ốp công chứcNghị định 97/2011/NĐ-CPhường quy định về thanh tra viên và hiệp tác viên tkhô cứng traThông tư 77/2019/TT-BTC hình thức về mã số, tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ và xếp lương so với ngạch men công chức siêng ngành kế tân oán, thuế, thương chính, dự trữThông tứ 12/2019/TT-NHNN mức sử dụng về chức vụ, mã số ngạch ốp, tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ với biện pháp xếp lương những ngạch men công chức ngành Ngân hàngQuyết định 1950/QĐ-KTNN năm 2019 qui định về chức danh, mã số ngạch men cùng tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ trình độ chuyên môn các ngạch men Kiểm toán viên đơn vị nướcThông bốn 03/2017/TT-BTP chính sách chức vụ, mã số ngạch và tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ ngạch ốp công chức chuyên ngành Thi hành án dân sựThông tứ 09/2018/TT-BNV lao lý về mã số ngạch ốp công chức làm chủ thị trườngThông tư 07/2015/TT-BNV qui định chức danh, mã số ngạch men, tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ chuyên môn những ngạch công chức siêng ngành nông nghiệp cùng cách tân và phát triển nông thônThông bốn 02/2021/TT-BNV cách thức mã số, tiêu chuẩn chỉnh trình độ, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch men công chức chuyên ngành hành thiết yếu với công chức siêng ngành văn uống thưQuy định về ngạch men viên chức
Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT điều khoản về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp, bổ nhiệm cùng xếp lương đối với viên chức huấn luyện và giảng dạy vào cửa hàng dạy dỗ đại học công lậpThông tư 01/2021/TT-BGDĐT pháp luật về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và chỉ định, xếp lương viên chức đào tạo trong số cửa hàng dạy dỗ mầm nonThông bốn 02/2021/TT-BGDĐT khí cụ về mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp cùng chỉ định, xếp thứ hạng viên chức giảng dạy trong các trường tè họcThông tứ 03/2021/TT-BGDĐT nguyên tắc về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các ngôi trường trung học tập cơ sởThông bốn 04/2021/TT-BGDĐT luật pháp về mã số, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức đào tạo và huấn luyện trong số trường trung học tập phổ thôngThông tư 06/2017/TT-BNV về nguyên tắc mã số chức vụ nghề nghiệp giáo viên dự bị đại họcThông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV nguyên tắc mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp nhân viên cấp dưới hỗ trợ giáo dục người tàn tật trong các đại lý dạy dỗ công lập Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT cơ chế về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chỉ định và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong số ngôi trường cao đẳng sư phạm công lập

NgànhY tế

Thông bốn liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV khí cụ mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp chưng sĩ, chưng sĩ y học dự phòng, y sĩThông tứ liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV pháp luật mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc dượcThông bốn liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV phép tắc mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc điều dưỡng, hộ sinch, kỹ thuật yThông bốn liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV công cụ mã số, tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp y tế công cộng

Ngành lao động

Thông tư liên tịch 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về Quy định mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp viên chức siêng ngành kiểm nghiệm nghệ thuật bình yên lao độngThông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV cơ chế mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành công tác làm việc làng hộiThông bốn 12/2019/TT-BLĐTBXH về phía dẫn bài toán đưa xếp lương chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngành Văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật, TDTT

Thông bốn liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp viên chức siêng ngành thẩm mỹ và nghệ thuật biểu diễn với năng lượng điện ảnhThông bốn liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số với tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành di sản văn hóaThông tứ liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV chính sách mã số và tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành Thể dục thể thaoThông bốn liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV luật mã số và tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành mỹ thuậtThông bốn liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số với tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chăm ngành văn hóa truyền thống cơ sở

Ngành Khoa học cùng công nghệ

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV giải pháp mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành kỹ thuật và công nghệ
Thông tư 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm với xếp lương so với chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức âm thanh khô viên, phạt tkhô nóng viên, chuyên môn dựng phyên, xoay phyên trực thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thôngThông bốn liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV điều khoản mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp của những chức danh viên chức Biên tập viên, Pngóng viên, Biên dịch viên với Đạo diễn tivi thuộc siêng ngành Thông tin và Truyền thông

Ngành Văn uống tlỗi lưu trữ tlỗi viện

Thông tư 13/2014/TT-BNV luật mã số cùng tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành lưu giữ trữThông bốn 14/2014/TT-BNV pháp luật chức vụ, mã số ngạch men cùng tiêu chuẩn nhiệm vụ trình độ ngạch ốp công chức chuyên ngành văn thưThông bốn liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV nguyên tắc mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành tlỗi viện

Ngành Nông nghiệp

Thông bốn liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV vẻ ngoài mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp của viên chức siêng ngành chnạp năng lượng nuôi với thú yThông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV dụng cụ mã số cùng tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức chăm ngành tdragon trọt với bảo đảm thực vật

Ngành xây dựng

Thông bốn liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV nguyên lý mã số với tiêu chuẩn chỉnh chức vụ công việc và nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng
Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV nguyên lý mã số, tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành đoán trước khí tượng thủy vănThông tứ liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV lao lý mã số với tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành quan tiền trắc tài nguim môi trường