Sống trong cuộc sống. Cần có một tấm lòng Để làm cái gi em biết không? Để gió (...) cuốn nắn (...) đi Để gió (...) cuốn nắn (...) đi Gió cuốn nắn đi đến mây qua giòng sông Ngày vừa lên giỏi tối xuống mênh mông Ôi trái tim đã cất cánh theo thời hạn Làm mẫu bóng đi rao lời dối gian Những Lúc giờ chiều. Cần có một giờ mỉm cười Để ngùi ngùi theo lá cất cánh Rồi nước (...) cuốn nắn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn nắn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn trong cả một tình yêu Chỉ yên chú ý không nói năng Để buốt (...) trái (...) tim Để buốt (...) trái (...) tlặng Trong trái tyên nhỏ chim nhức ở lặng Ngủ vĩnh viễn sở hữu theo vệt thương thơm sâu Một nhanh chóng mai chyên bay đi triền miên Và tiếng hót tan vào trời gió lên Hãy yêu ngày tới. Dù quá mệt nhọc kiếp tín đồ Còn cuộc sống ta cđọng vui Dù vắng (...) bóng (...) ai Dù vắng ngắt (...) bóng (...) ai

Bạn đang xem: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nơi Bán Công Tơ Điện 3 Pha Giá Công Tơ Điện 3 Pha Trực Tiếp Emic Mv3E4 30(60)


Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.