... CHI BỘ ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẠI HỘI LẦN THỨ ………… * ………., ngày … mon … năm 20…. BIÊN BẢNĐại hội Chi bộ ……………………… khoá …………… (nhiệm kỳ …………….)Đại hội Chi bộ ……………. ... đã nghe report tổng kết nhiệm kỳ qua cùng phương thơm hướng trách nhiệm công tác làm việc nhiệm kỳ ……………. của Chi cỗ, vị đồng chí ………………… trình diễn trước Đại hội. Về tổng kết nhiệm kỳ vừa mới rồi, gồm những chủ kiến ... Chi bộ ……………………… khoá …………… (nhiệm kỳ …………….)Đại hội Chi bộ ……………. khoá ……… (nhiệm kỳ ………… ) sẽ họp ngày …… mon ……. năm 20…… Đại hội có mặt ……đảng viên trên tổng số ……đảng viên được triệu...

Bạn đang xem: Trích nghị quyết chi bộ


*

*

Tài liệu MẪU TRÍCH BIÊN BẢN HỌP Về bài toán ý kiến đề nghị xét tặng kèm Kỷ niệm cmùi hương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch cùng Đầu tứ Việt Nam” Hội đồng Thi đua - Khen ttận hưởng potx


... Mẫu số 2 ĐƠN VỊ CẤPhường TRÊN Đơn vị:………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc (1) Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng …. năm …… TRÍCH BIÊN BẢN HỌP ... Hội đồng sẽ họp: Phân tích, tiến công Ngân sách chi tiêu tích của các cá nhân, Hội đồng điệu trí ý kiến đề nghị Tặng Kỷ niệm cmùi hương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch cùng Đầu bốn Việt Nam” cho …………cá nhân. Cuộc họp dứt ... hoạch cùng Đầu tư. Thời gian:………. giờ………. phút ít, ngày………… mon năm Địa điểm: ……………… Chủ trì cuộc họp: Đ/c…………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT………………… (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT) …………………………………………………...

Xem thêm: " High Risk High Return Là Gì, Phương Pháp Đầu Tư Mới Low Risk


*

*

*

... văn:Làm biên bản cuộc họp 1. Gọi học viên phát âm biên bản đại hội chi team (sách giáo khoa).Thđọng bốn ngày 24 mon 1một năm 20102. Thảo luân nhóm >Trả lời câu hỏia .Chi nhóm lớp 5A ghi biên bản để ... dứt biên bản có điểm gì như thể, điểm gì không giống giải pháp khởi đầu cùng ngừng đơn?c. Nêu bắt tắt rất nhiều điều cần ghi vào biên phiên bản. Ghi nhớ:1. Biên bản là văn uống bản ghi lại ngôn từ một cuộc họp hoặc ... lưu giữ vào biên bản. Những vấn đề cần ghi ghi nhớ vào biên bản: -Thời gian, địa điểm họp, yếu tắc tham dự, nhà toạ, thỏng kí. - Nội dung họp: Diễn biến đổi, nắm tắt các ý kiến kết luận của cuộc họp, chử...
... LUYỆN TẬPhường LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS biết dựa vào hầu hết kiến thức đang học tập về biên bản một cuộc họp để triển khai được một biên bản về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - ... - GV ghi đề bài bác lên bảng. Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi nhóm. - Cho HS gọi gợi nhắc vào SGK. - Cho HS gọi 3 phần bao gồm của biên bản cuộc họp. - Cho HS làm cho ... hoặc họp lớp, họp chi team. - Biết trình bày một biên bản đúng phương tiện. II. Đồ sử dụng dạy học: - Bảng prúc ghi 3 phần bao gồm của biên bản một cuộc họp. III. Các chuyển động dạy- học: Hoạt hễ...